Finanšu produktu skaidrojošā vārdnīca

1

Kas ir finanšu pratība?

Finanšu pratība ir uz finanšu jomas zināšanām balstīta, apzināta rīcība ar saviem naudas līdzekļiem, kā arī šo līdzekļu izmantošanas plānošana pārredzamā nākotnē.
2

Norēķini

Kas ir nauda?

Nauda ir līdzeklis, ko mēs izmantojam, lai iegādātos sev nepieciešamos pakalpojumus un preces. Nauda ir šo pakalpojumu un preču vērtības ekvivalents. Ir divu veidu nauda – skaidra nauda (monētas un banknotes) un bezskaidra nauda (tajā skaitā elektroniskā un virtuālā nauda).

Kas ir finanšu pakalpojumi?

Finanšu pakalpojumi ir pakalpojumi, ko nodrošina finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki – bankas, apdrošinātāji, nebanku kredītdevēji, starpnieki, privātie pensiju fondi un citi. Finanšu pakalpojumu klāstā ir tādi pakalpojumi kā maksājumi, pārskaitījumi, noguldījumi, kredīti, ieguldījumi, apdrošināšanas polišu iegāde un daudzi citi – būtībā visas darbības ar naudu, kas nav tieša pakalpojumu un preču iegāde.

Kas ir finTech pakalpojums?

Ar šādiem pakalpojumiem saprot informācijas tehnoloģijās balstītus finanšu pakalpojumu jaunievedumus, kuri palīdz izveidot līdz
šim nebijušus finanšu darījumu modeļus, pakalpojumu sniegšanas veidus un procesus. šis virziens pēdējā desmitgadē finanšu sektorā piedzīvo strauju attīstību.

Kas ir maksājumu karte?

Maksājumu karte ir droša alternatīva skaidrai naudai makā. Maksājumu karte ir saistīta ar tavu bankas kontu, un ar to var norēķināties par precēm un pakalpojumiem, kā arī izņemt skaidru naudu bankomātos. šādas kartes drošumu garantē PIN kods, kas ir zināms tikai tās īpašniekam.

Kas ir bezkontakta karte?

Bezkontakta karte ir maksājumu kartes veids, kas ļauj par precēm un pakalpojumiem norēķināties bez PIN koda ievades.

Kas ir PIN kods?

PIN kods (Personal Identification Number) ir četru ciparu kombinācija, kuru piešķir banka vienlaikus ar maksājumu kartes izsniegšanu. PIN kodu izmanto gan bankomātos, lai piekļūtu savam kontam un veiktu ar to darbības, gan norēķinoties par pirkumiem. PIN kods nodrošina to, ka ar tavu naudu nevar rīkoties neviens cits, tāpēc tas ir jātur slepenībā, un to nedrīkst uzticēt citām personām.

Kas ir CVV kods?

CVV kods (Card Verification Value) ir trīs vai četru ciparu kombinācija, kas uzdrukāta kartes aizmugurē un kas tāpat kā PIN kods jātur paslēpts no citu acīm. CVV kodu izmanto kā papildu drošības līdzekli, kad veic pirkumus interneta veikalos un iepirkšanās lietotnēs.
3

Kredīti

Kas ir kredītspēja?

Kredītspēja ir finanšu iestādes speciālistu vērtējums par to, cik spējīgs Tu esi atdot kredītu laikā, atbilstoši noslēgtajam līgumam un noteiktajā termiņā. Pirms kredīta piešķiršanas jebkurš aizdevējs izvērtēs Tavu kredītspēju, ņemot vērā ziņas par Taviem regulārajiem ienākumiem, rēķinu maksāšanas paradumiem, par jau uzņemtajām kredītsaistībām un to atmaksas gaitu. Pēc kredītspējas izvērtēšanas aizdevējs pieņems lēmumu par Tev piešķiramā kredīta lielumu, procentiem, atmaksas grafiku.

Kas ir procentu likme?

Tā ir naudas cena, ko aizņēmēji maksā aizdevējam par aizdoto naudu. Procentu likmes lielumu nosaka naudas piedāvājuma un pieprasījuma attiecības. Savukārt procentu likmes lieluma izmaiņas ietekmē kopējo pieprasījumu un ekonomikas attīstību.

Kas ir kredītvēsture?

Kredītvēsture ir informācija, kas atspoguļo to, kā tu esi ticis un tiec galā ar saviem maksājumiem un kredītsaistībām, cik disciplinēti un vai laikā saistības tiek pildītas. Kredītvēsturei ir liela nozīme – ja tā ir pozitīva, tev ir lielākas iespējas saņemt izdevīgākus nosacījumus, piemēram, iegādājoties preces uz nomaksu: mazāks pirmais maksājums, elastīgāks maksājumu grafiks. Negatīvas kredītvēstures gadījumā uzņēmums var pat atteikties sadarboties ar tevi. Aizņemoties atbildīgi, laikā veicot visus maksājumus (arī ikdienas rēķinu apmaksu), tu izveidosi pozitīvu kredītvēsturi, kas ilgtermiņā ļaus iegūt daudz vairāk nekā personām ar negatīvu kredītvēsturi.

Kas ir tiešsaistes kredīts?

Tiešsaistes kredīts ir naudas aizņemšanās attālināti, izmantojot internetu. šādu aizdevumu saņemšanai nav nepieciešama ķīla. Parasti šos kredītus cilvēki izvēlas neparedzētās dzīves situācijās, kad papildu līdzekļi nepieciešami steidzamā kārtā.

Kas ir hipotekārais kredīts?

Hipotekārais kredīts ir aizdevums nekustamā īpašuma iegādei vai kredīts, kura atmaksu nodrošina ar nekustamā īpašuma hipotēku. Galvenokārt šāds aizdevums paredzēts mājokļa iegādei vai labiekārtošanai, remontam vai būvniecībai, kā arī citiem lielākiem pirkumiem. Tā atmaksas termiņš var būt no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem desmitiem gadu. Kredīta summa atkarīga no nodrošinājuma un klienta spējas veikt ikmēneša kredīta maksājumu.

Kas ir kredīts pret kustamas lietas ķīlu?

Kredīts pret kustamas lietas ķīlu ir patēriņa kredīts. Slēdzot līgumu par tā saņemšanu, aizņēmējs kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājumu nodod kādu lietu. Summa ir atkarīga no ķīlā atnestās mantas vērtības.

Kas ir līzings?

Līzings ir finanšu pakalpojums, kurā līzinga devējs nodod tā ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem. Objekta īpašnieks ir līzinga devējs, bet ņēmējs ir lietotājs. Kad apmaksa ir veikta pilnībā, objekts nonāk līzinga ņēmēja īpašumā. šo pakalpojumu bieži izvēlas klienti, kas plāno iegādāties automašīnu, lai pirkumu nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku.

Kas ir gada procentu likme (GPL)?

Tā ir ekvivalents visu to esošo vai turpmāko saistību (izņemto kredīta summu, atmaksu un izmaksu) pašreizējai vērtībai, par kurām ir vienojusies persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, un patērētājs, izteiktas gada procentos no patērētājam piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL ietver kredīta kopējās izmaksas, iekļaujot izmaksas par procentu maksājumiem un citas summas, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kredītu.

Kas ir kredīta kopējās izmaksas patērētājam?

Visas izmaksas, tajā skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu. Ja kredīta atmaksa nodrošināta ar nekustamo īpašumu vai kredīta mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, kredīta kopējās izmaksās patērētājam iekļauj arī īpašuma vērtēšanas izmaksas.
4

Uzkrājumi un ieguldījumi

Kas ir uzkrājums?

Uzkrājums ir naudas summa, ko tu esi atlicis un neizmanto ikdienas tēriņiem un kas kalpo par nodrošinājumu pret negaidītiem pavērsieniem nākotnē. Uzkrājumam jeb tā sauktajam finanšu drošības spilvenam, kas glābtu krīzes situācijā, piemēram, slimības vai darba zaudējuma gadījumā, eksperti iesaka atlikt 5–10% ikmēneša ienākumu. Ideālā variantā mājsaimniecības drošības spilvenam vajadzētu būt tik lielam, lai tas segtu trīs mēnešu izdevumus bez papildu ienākumiem.

Kas ir ieguldījums?

Tā ir darbība ar naudas līdzekļiem cerībā iegūt peļņu.

Kas ir peļņa?

Peļņa rodas, kad ienākumi, kas gūti no produkta vai pakalpojuma pārdošanas, pārsniedz ar produkta ražošanu un pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.

Kas ir savstarpējo aizdevumu platforma?

Savstarpējo aizdevumu platforma ir speciāli radīta interneta platforma, kurā investori tiek savesti kopā ar personām un uzņēmumiem, kam nepieciešami papildu līdzekļi kādas preces vai darbības finansējumam. šī platforma ir kā saikne starp investoriem un aizņēmējiem.
5

Apdrošināšana

Kas ir apdrošināšana?

Apdrošināšana – tas ir pakalpojums, ko cilvēki iegādājas, lai nodrošinātos pret neparedzamiem izdevumiem.

Kas ir apdrošināšanas prēmija?

Apdrošināšanas prēmija ir cena, kas tev jāmaksā apdrošinātājam par noteikto pakalpojumu. Prēmija ir daudz mazāka par summu, kuru tev izmaksās apdrošinātājs zaudējuma gadījumā.

Kas ir apdrošināšanas polise?

Apdrošināšanas polise ir dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver tā noteikumus, kā arī visus grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies līguma darbības laikā. Pamatojoties uz šo dokumentu, ja norunātajā periodā notiek nelaimes gadījums vai rodas kādi polisē minēti zaudējumi, tev tiks izmaksāta atlīdzība tādā apmērā, par kādu esat vienojušies līgumā.

Kas ir obligātā apdrošināšana?

Lielākā daļa apdrošināšanas līgumu ir brīvprātīgi, taču valsts ir noteikusi, ka daļa ir obligāti – piemēram, autoīpašnieku obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA). Apdrošināšana var būt obligāta arī tad, ja, piemēram, kredīta devējs ņem par ķīlu tavu nekustamo īpašumu un pieprasa, lai mājoklis līguma darbības laikā tiktu apdrošināts. Ja tu to nedarīsi, aizdevums var tikt atteikts. Arī automašīnu līzingā nevarēsi paņemt, ja tā nebūs apdrošināta.