Finanšu psiholoģija ir nedaudz novārtā atstāta joma, kas atrodas starp psiholoģiju un uzvedības ekonomiku. Ja saprotam, kā finansiālā vide mūs ietekmē, varam labāk kontrolēt savu naudu tā vietā, lai ļautu naudai kontrolēt mūs. Šīs zināšanas var palīdzēt atpazīt arī neveselīgus paradumus, piemēram, atkarību izraisošus tēriņus vai dzīvošanu uz parāda, kā arī atklāt, kādas mūsu personības iezīmes izraisa neadekvātu uzvedību.

Lai vieglāk un saprotamāk runātu ar iedzīvotājiem par finanšu pratību un uzlabotu cilvēku zināšanas par personīgo finanšu plānošanu, esam izveidojuši Bruno tēlu – cilvēku, kurš mīt ikvienā no mums un ietekmē mūsu rīcību ar naudu.

Palīdzēsim atpazīt savu Bruno un iedvesmosim mūsu personību atbildīgākai un, iespējams, efektīvākai un pārdomātākai rīcībai ar naudu!

Vai zini kas ir?

Fintech pakalpojums
finanšu pratība
uzkrājums
tiešsaistes kredīts
kredītvēsture
hipotekārais kredīts
līzinga pakalpojums
savstarpējo aizdevumu platformas
Ar šādiem pakalpojumiem saprot informācijas tehnoloģijās balstītus finanšu pakalpojumu jaunievedumus, kuri palīdz izveidot līdz
šim nebijušus finanšu darījumu modeļus, pakalpojumu sniegšanas veidus un procesus. šis virziens pēdējā desmitgadē finanšu sektorā piedzīvo strauju attīstību.
Finanšu pratība ir uz finanšu jomas zināšanām balstīta, apzināta rīcība ar saviem naudas līdzekļiem, kā arī šo līdzekļu izmantošanas plānošana pārredzamā nākotnē.
Vairāk
Uzkrājums ir naudas summa, ko tu esi atlicis un neizmanto ikdienas tēriņiem un kas kalpo par nodrošinājumu pret negaidītiem pavērsieniem nākotnē.
Vairāk
Tiešsaistes kredīts ir naudas aizņemšanās attālināti, izmantojot internetu. šādu aizdevumu saņemšanai nav nepieciešama ķīla. Parasti šos kredītus cilvēki izvēlas neparedzētās dzīves situācijās, kad papildu līdzekļi nepieciešami steidzamā kārtā.
Kredītvēsture ir informācija, kas atspoguļo to, kā tu esi ticis un tiec galā ar saviem maksājumiem un kredītsaistībām, cik disciplinēti un vai laikā saistības tiek pildītas.
Vairāk
Hipotekārais kredīts ir aizdevums nekustamā īpašuma iegādei vai kredīts, kura atmaksu nodrošina ar nekustamā īpašuma hipotēku.
Vairāk
Līzings ir finanšu pakalpojums, kurā līzinga devējs nodod tā ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem. Objekta īpašnieks ir līzinga devējs, bet ņēmējs ir lietotājs.
Vairāk
Savstarpējo aizdevumu platforma ir speciāli radīta interneta platforma, kurā investori tiek savesti kopā ar personām un uzņēmumiem, kam nepieciešami papildu līdzekļi kādas preces vai darbības finansējumam.